Bankada para biriktirmek câiz midir?

Soru: Bankada para biriktirmek câiz midir? Sorunun tam metni: es-Selâmu aleykum. Fâizle çalışan bankalarda para biriktirmek ve bulundurmak caiz midir? Rabbim ayaklarımızı dîni üzere sâbit kilsin. Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Ve aleykum selam. Allâh...

Namazda elleri kaldırmak nesh olmuş mudur?

Soru: Namazda elleri kaldırmak nesh olmuş mudur? Sorunun tam metni: Selâmun aleykum. Namazda elleri kaldırma meselesinde hanefi mezhebinde: “Acaba neden sizleri ellerinizi hırçın atların kuyrukları gibi kaldırmış görüyorum, namazda sakin olun” hadisi delil getirerek...

Lazer epilasyon yaptırmak câiz midir?

Soru: Lazer epilasyon yaptırmak câiz midir? Sorunun tam metni: es-Selâmu aleykum. Rabbim ayaklarınızı dîni üzere sabit kilsin. Lazer epilasyon ile yanakları temizletmek câiz midir? Cevâb: Ve aleykum selâm. Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh Azze ve Celle...

Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir?

Soru: Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ gününde işlenen bid’âtların temel kaynağı iki asla dayanmaktadır. 1. Bu günü, yas günü ilan edenlerin uydurduğu ve işlediği bid’âtlar. Bu t...

Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caiz midir?

Soru: Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak  caiz midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caizdir. Nitekim Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye rahîmehullâh şöyle demiştir: “Âşûrâ...

Âşûrâ günü hangi gündür?

Soru: Âşûrâ günü hangi gündür? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ günü, ümmetin cumhurunun üzerinde olduğu görüşe göre, Muharrrem ayının onuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Selef ve halefin âlimlerind...

Âşûrâ günü oruç tutmanın hükmü nedir?

Soru: Âşûrâ günü oruç tutmanın hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ günü oruç tutmak, sahîh delîllerin sârih delâletiyle ittifakla müstehâbtır. Nitekim Âişe radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir: “Câhiliye...

Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir?

Soru: Tâûsâ günü hangi gündür ve bu günde oruç tutmanın hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Tâûsâ, Muharrem ayının dokuzuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Âşûrâ, Muharrem’in onuncu günüdür. Tâsûâ ise,...

Abdest alan kişiye “hayrını gör” demenin hükmü nedir?

Soru: Abdest alan kişiye “hayrını gör” demenin hükmü nedir?   Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Abdest alan kişiye “hayrını gör” demenin, ne Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Sünneti’nde, ne sahâbe ve ne de ehl-i sünnet imâmlarımızın...

Teşrik tekbirleri hakkında bilgi verir misiniz?

Soru: Teşrik tekbîrleri hakkında bilgi verir misiniz? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Teşrik tekbîrleri, bayram günlerinde getirilen tekbîrlerdir. Bu tekbîrleri getirmek kadın erkek, yolcu ya da mukim fark etmeksizin tüm Müslümanlar için sünnettir....

Hangi hayvanlardan kurban olur?

Soru: Hangi hayvanlardan kurban olur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban edilecek hayvanın dînen belirlenen hayvanlardan olması şarttır. Bu hayvanlar: Deve, sığır ve koyun cinsinden olan hayvanlardır. Erkek veya dişi olmaları arasında fark yoktur....

Kurbanlık hayvanların fazilet sırası nasıldır?

Soru: Kurbanlık hayvanların fazilet sırası nasıldır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban edilmeleri caiz olan hayvanların kurban edilmesindeki fazilet sırası şöyledir: Deve, sığır, koyun ve son olarak keçi. Zîrâ kurbanlık hayvanlarda etin ço...