Allâh’ın indirdikleriyle hükmetmeyen Müslüman hâkimin hükmü nedir?

Soru: Allâh’ın indirdikleriyle hükmetmeyen Müslüman hâkimin hükmü nedir? Sorunun tam metni: Selâmun aleykum. Bugün günümüz vakasında olmayan lakin ortaya çıkan ve beni de araştırmaya sevk eden bir konu var ve sizden de yardımcı olmanızı rica ediyorum. Sorum şu: Nefsine...

Temyiz mahkemesine başvurmanın hükmü nedir?

Soru: Temyiz mahkemesine başvurmanın hükmü nedir? Sorunun tam metni: Selâmun aleykum. Sizin temyiz mahkemesinin küfür olduğu görüşünden döndüğünüz söylenmekte. Bu doğru mudur? Doğru ise bize delillerinizi gösterin; yok değil ise hakkın ortaya çıkması adına meseleyi etraflıca...

Büyük şirkte cehâlet mazeret midir?

Soru: Büyük şirkte cehâlet mazeret midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Rabbim sana merhamet etsin kardeşim! Günümüz itibariyle cehâlet noktasındaki tartışmalardan bahsetmiş ve büyük şirkte cehaletin mazeret olup olmadığını sormuşsun… Öncelikle...

Kabirleri mescid edinmek, kabrin üzerine türbe yapmak caiz midir?

Soru: Kabirleri mescid edinmek, kabrin üzerine türbe yapmak caiz midir? Cevab: Bismillahirrahmanirrahim. Kabirler mescid edinilemez. Rasulullah, kabirlerin mescid edinilmesini ve üzerlerine türbe bina edilmesini yasaklamıştır. Cundub bin el-Beceli şöyle demiştir: “Rasulullah’ı...

Kâfirler de ibâdet etmekle mükellef midir?

Soru: Kâfirler de ibâdet etmekle mükellef midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Müslüman olsun ya da olmasın tüm insânlar, îmân etmekle mükellef oldukları gibi ibâdet etmekle de mükelleftirler. Bu görüşün doğruluğuna dair birçok sarih delîl...

Cehâletin özür olarak kabul edilme şartları nelerdir?

Soru: Cehâletin özür olarak kabul edilme şartları nelerdir? Sorunun tam metni: Yazılarınızdan anladığım kadarıyla cehâleti genel olarak mazeret görmüyorsunuz. Peki cehâletin mazeret olması için sizce hangi şartların olması gerekir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhâneh...

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez sözü doğru değildir. Çünkü her kim, İslâm’ından sonra ona aykırı bir şeyin...

Müslümanlara karşı kafirleri desteklemenin hükmü nedir?

Soru: Müslümanlara karşı kafirleri desteklemenin hükmü nedir? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Rabbimiz Allâh Azze ve Celle’nin rahmeti üzerine olsun kardeşim, bilmelisin ki! Müslümanlara karşı kâfirleri desteklemek Kur’ân, Sünnet ve icmâ ile...

Tâğûta muhâkeme olmanın küfür olması ihtilaflı bir mes’ele midir?

 Soru: Tâğûta muhâkeme olmanın küfür olması ihtilaflı bir mes’ele midir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. İlk olarak bilmelisin ki! Tâğûta muhâkeme olmanın küfür olduğunda ümmet ittifak etmiştir. Bu hüküm zamanların yahut mekânların değişmesiy...

Îmânın tarifi hususunda Ehl-i Sünnet arasında ihtilaf var mıdır?

Soru: Îmânın tarifi hususunda Ehl-i Sünnet arasında ihtilaf var mıdır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh’a hamd olsun ki, îmânın tarifi noktasında Ehl-i Sünnet arasında hakikatte bir ayrılık yoktur. Fakat lafızda ise bir ayrılık söz konusudu...

Büyük şirk işleyen kişiye hüccetten önce müşrik denir mi?

Soru: Büyük şirk işleyen kişiye hüccetten önce müşrik denir mi? Sorunun tam metni: Selâmun aleykum. Hocam Allâh ilminizi artırsın. Kabirlere secde eden yani büyük sirk işleyen kişiye, direk müşrik mi denir; yoksa önce hücceti ikâme etmek gerekli midir? Cevâb: Ve aleykum selâm....

Dâru’l-Harb’te tâğûta muhâkeme olmak câiz midir?

Soru: Dâru’l-Harbte tâğûta muhâkeme olmak câiz midir?  Sürekli sorulan bu sorunun tafsilâtı şöyledir: “Nisâ Sûresi’nin 60. âyet-i kerîmesi Medine’de yani Dâru’l-İslâm’da/İslâm’ın hâkim olduğu bir yerde inmiştir. Bu sebeble İslâm’ın hâkim olmadığı topraklarda y...