Abdest alan kişiye “hayrını gör” demenin hükmü nedir?

Soru: Abdest alan kişiye “hayrını gör” demenin hükmü nedir?   Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Abdest alan kişiye “hayrını gör” demenin, ne Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Sünneti’nde, ne sahâbe ve ne de ehl-i sünnet imâmlarımızın...

Namazda elleri kaldırmak nesh olmuş mudur?

Soru: Namazda elleri kaldırmak nesh olmuş mudur? Sorunun tam metni: Selâmun aleykum. Namazda elleri kaldırma meselesinde hanefi mezhebinde: “Acaba neden sizleri ellerinizi hırçın atların kuyrukları gibi kaldırmış görüyorum, namazda sakin olun” hadisi delil getirerek...

Lazer epilasyon yaptırmak câiz midir?

Soru: Lazer epilasyon yaptırmak câiz midir? Sorunun tam metni: es-Selâmu aleykum. Rabbim ayaklarınızı dîni üzere sabit kilsin. Lazer epilasyon ile yanakları temizletmek câiz midir? Cevâb: Ve aleykum selâm. Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh Azze ve Celle...

Bankada para biriktirmek câiz midir?

Soru: Bankada para biriktirmek câiz midir? Sorunun tam metni: es-Selâmu aleykum. Fâizle çalışan bankalarda para biriktirmek ve bulundurmak caiz midir? Rabbim ayaklarımızı dîni üzere sâbit kilsin. Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Ve aleykum selam. Allâh...

Teşrik tekbirleri hakkında bilgi verir misiniz?

Soru: Teşrik tekbîrleri hakkında bilgi verir misiniz? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Teşrik tekbîrleri, bayram günlerinde getirilen tekbîrlerdir. Bu tekbîrleri getirmek kadın erkek, yolcu ya da mukim fark etmeksizin tüm Müslümanlar için sünnettir....

Hangi hayvanlardan kurban olur?

Soru: Hangi hayvanlardan kurban olur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban edilecek hayvanın dînen belirlenen hayvanlardan olması şarttır. Bu hayvanlar: Deve, sığır ve koyun cinsinden olan hayvanlardır. Erkek veya dişi olmaları arasında fark yoktur....

Kurbanlık hayvanların fazilet sırası nasıldır?

Soru: Kurbanlık hayvanların fazilet sırası nasıldır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban edilmeleri caiz olan hayvanların kurban edilmesindeki fazilet sırası şöyledir: Deve, sığır, koyun ve son olarak keçi. Zîrâ kurbanlık hayvanlarda etin ço...

Borç alarak kurban kesmek caiz midir?

Soru: Borç alarak kurban kesmek caiz midir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Evet, borç alarak kurban kesmek caizdir. Buna muhalif herhangi bir şey bilmiyoruz. Ancak borcun faiz odaklı çalışan kuruluşlardan ya da kişilerden alınmaması şarttır. Zîrâ...

Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmesi yeterli midir?

Soru: Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmiş olması yeterli midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmesi yeterlidir. Nitekim Ebû Eyyûb radîyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, o, söyle demiştir:  “İnsanlar Nebî...

Cinsine göre bir kurbana kaç kişi ortak olabilir?

Soru: Bir kurbana kaç kişi ortak olabilir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban ancak deve, sığır ve koyun cinsinden kesilir. Ortak olarak deve ve sığır keseceklerin katılım sayısı en çok yedidir. Nitekim Câbir bin Abdullâh radîyallâhu anh’da...

Kurban olarak kesilecek hayvanların yaşlarının kaç olması gerekir?

Soru: Kurban olarak kesilecek hayvanların yaşlarının kaç olması gerekir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban edilecek hayvanın dînen belirlenen yaşa ulaşmış olması şarttır. Bu sebeble devenin beş yaşını, sığırın iki yaşını koyunun ve keçinin de bir...

Kurbanın kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Soru: Kurbanın kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurbanın, dînen belirlenen vakitte kesilmesi, kurbanın sıhhat şartlarındandır. Bu vakit, bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlar, teşrik günlerinin so...