Bu Gün Peygamberimiz Olsaydı Ne Derdi?

BU GÜN PEYGAMBERİMİZ OLSAYDI, NE DERDİ? Esedulâh Saîd   PEYGAMBERİMİZ takip edilmesi zorunlu olan EN GÜZEL ÖRNEK. Soru: Nerede ve ne zaman? Cevap: Her yerde ve her zaman… Evet, insanlık âlemi dünya ve ahiret saadeti için o en güzel örneği takip etmelidir. O’n...
darulerkam

Dâru’l-Erkamlarımız Olmalı

DÂRU’L-ERKAMLARIMIZ OLMALI Esedulâh Saîd   Rasulünü bizlere en güzel örnek kılanın ismiyle… “Hayattan bahsediyoruz” desek, insanların daha çok ilgisini çekebilir. Ancak “dersten bahsediyoruz” dediğimizde aynı ilgiyi bulamayabiliriz. Aslında anlayan için; “hayatın kendi...

Muvahhidin Yol Azığı: İlim

MUVAHHİDİN YOL AZIĞI: İLİM Esedulâh Saîd   Ahiret yolcusu olan bir Muvahhid, birçok azıkla yola çıkması gerekir. İlim de onlardan sadece biridir.    İlim ile Mümkündür: 1) Cehalet zindanından âzâdelik, ilim ile mümkündür. 2) Asırlardır uyuyan Ümmetin cehaletten uyanışı,...

İslam’da Ana-Baba Hakları

İSLÂM’DA ANA-BABA HAKLARI Esedulâh Saîd   El-Rauf olan Allah’ın ismiyle… İslam’da tüm haklar hak sahiplerine verilir ve kimseye haksızlık yapılmaz. Onlardan biriside anne ve babadır. Bu yazımızda anne ve babanın tüm haklarını, onlar ile ilgili rivayetleri inceleme imkânımız...

Matematiksel Mantık

MATEMATİKSEL MANTIK   Esedulâh Saîd     Hakkı beyân edenin yüce ismiyle… Yaşanmış bir olay: İki kişi trende konuşuyorlar. Biri tevhidden bahsedip şirkin günümüzdeki çeşitlerini açıklarken, diğeriyse hop oturup, hop kalkıyor. Sonunda da dayanamayıp bir itiraz olara...

Nasıl Bir Gençlik?

NASIL BİR GENÇLİK  Esedulâh Saîd   El-Aziz olan Allah’ın ismiyle… Bu gün 19 Mayıs. Bu gün yine “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı(!)” adında Kemalistlerin bayramlarından bir bayram daha var. Çocuklardan sonra, gençler de hedefte. Bu bozuk zihniyetin 93 sened...

Rabbin Kim?

RABBİN KİM?  Esedulâh Saîd   Âlemlerin Rabbinin ismiyle… Şuuruna varamadan çok defa duyduğumuz bir sözdür; “insan fani, ölüm ani” sözü. Ani ölümler bizlere fani olduğumuzu haber verse de, bizler balık hafızamızla sürekli ve sürekli unutmuşuzdur, bu hakikati. Şimdi birile...

Kimin Kulusun?

KİMİN KULUSUN Esedullâh Saîd   Adil olup, adaleti emredenin ismiyle… Bizim tarihimizde öyle adamlar vardır ki, onlardan bahsetmek bile gönüllerimizi ferahlandırmaktadır. Bu yazımızda onlardan bir tanesi olan 2. Ömer’den yani (Allah ondan razı olsun) Ömer bin AbdulAziz’den...

İslam’da ve Cahiliyede Şarkının Yeri

İSLAM’DA VE CAHİLİYEDE ŞARKININ YERİ Esedullâh Saîd   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Şarkı Nedir? Sesi nazım veya nesir olarak yükseltmek ve uzatmak, makamlı veya makamsız tekrar ederek eğlendirmektir. İslam âlimleri, şarkıya değişik isimler vermişlerdir. Bazılar...

Aydın Kimdir?

AYDIN KİMDİR? Esedullâh Saîd     Hak ile batılı yok eden yüce Allah’ın ismiyle… Ecdadın dilinde “aydın” kelimesi yerine “münevver” kelimesi kullanılmaktaydı. Yazımız değiştirilip, dilimiz de ifsat edilince yeni kelimeler ya ithal edildi ya da uyduruldu. Münevver...

Önce Tevhid, Sonra Vahdet

ÖNCE TEVHİD, SONRA VAHDET Esedulâh Saîd   Yaratan, yaşatan ve yöneten Allah’ın ismiyle… Tevhid, İslâm’ın temeli ve aslı. Kulluğun özü, hakikati tevhid. Ve bu ümmet tevhid ve vahdet ümmeti. Tevhidi itikadî alanda göstererek, tevhidin sosyal yansımasını da vahdette gösteren bi...

Nedir Bu Laiklik?

NEDİR BU LAİKLİK? Abdullah Saîd el-Müderris  Hayat nizamı kılmaları için kullarına Kur’ân’ı indiren, indirdiği her sözü hak ve âdelet olan, insânların ve cinlerin ve de tüm mahlukatın rabbinin yüce ismiyle… Kardeşlerim laik lobi her zamanki gibi iş başında. Buna dair bir ik...