İslam’da Ana-Baba Hakları

İSLÂM’DA ANA-BABA HAKLARI Esedulâh Saîd   El-Rauf olan Allah’ın ismiyle… İslam’da tüm haklar hak sahiplerine verilir ve kimseye haksızlık yapılmaz. Onlardan biriside anne ve babadır. Bu yazımızda anne ve babanın tüm haklarını, onlar ile ilgili rivayetleri inceleme imkânımız...

Matematiksel Mantık

MATEMATİKSEL MANTIK   Esedulâh Saîd     Hakkı beyân edenin yüce ismiyle… Yaşanmış bir olay: İki kişi trende konuşuyorlar. Biri tevhidden bahsedip şirkin günümüzdeki çeşitlerini açıklarken, diğeriyse hop oturup, hop kalkıyor. Sonunda da dayanamayıp bir itiraz olara...

Nasıl Bir Gençlik?

NASIL BİR GENÇLİK  Esedulâh Saîd   El-Aziz olan Allah’ın ismiyle… Bu gün 19 Mayıs. Bu gün yine “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı(!)” adında Kemalistlerin bayramlarından bir bayram daha var. Çocuklardan sonra, gençler de hedefte. Bu bozuk zihniyetin 93 sened...

Rabbin Kim?

RABBİN KİM?  Esedulâh Saîd   Âlemlerin Rabbinin ismiyle… Şuuruna varamadan çok defa duyduğumuz bir sözdür; “insan fani, ölüm ani” sözü. Ani ölümler bizlere fani olduğumuzu haber verse de, bizler balık hafızamızla sürekli ve sürekli unutmuşuzdur, bu hakikati. Şimdi birile...

Kimin Kulusun?

KİMİN KULUSUN Esedullâh Saîd   Adil olup, adaleti emredenin ismiyle… Bizim tarihimizde öyle adamlar vardır ki, onlardan bahsetmek bile gönüllerimizi ferahlandırmaktadır. Bu yazımızda onlardan bir tanesi olan 2. Ömer’den yani (Allah ondan razı olsun) Ömer bin AbdulAziz’den...

Aydın Kimdir?

AYDIN KİMDİR? Esedullâh Saîd     Hak ile batılı yok eden yüce Allah’ın ismiyle… Ecdadın dilinde “aydın” kelimesi yerine “münevver” kelimesi kullanılmaktaydı. Yazımız değiştirilip, dilimiz de ifsat edilince yeni kelimeler ya ithal edildi ya da uyduruldu. Münevver...

Önce Tevhid, Sonra Vahdet

ÖNCE TEVHİD, SONRA VAHDET Esedulâh Saîd   Yaratan, yaşatan ve yöneten Allah’ın ismiyle… Tevhid, İslâm’ın temeli ve aslı. Kulluğun özü, hakikati tevhid. Ve bu ümmet tevhid ve vahdet ümmeti. Tevhidi itikadî alanda göstererek, tevhidin sosyal yansımasını da vahdette gösteren bi...

Nedir Bu Laiklik?

NEDİR BU LAİKLİK? Abdullah Saîd el-Müderris  Hayat nizamı kılmaları için kullarına Kur’ân’ı indiren, indirdiği her sözü hak ve âdelet olan, insânların ve cinlerin ve de tüm mahlukatın rabbinin yüce ismiyle… Kardeşlerim laik lobi her zamanki gibi iş başında. Buna dair bir ik...

Demokrasi

DEMOKRASİ Abdullah Saîd el-Müderris    İlk insân Âdem aleyhisselâm’dan kıyâmete kadar gelecek tüm beşeriyete adâleti emreden ve adâletin tesisi için de kitâblarını seçtiği güzide elçilerle kavimlerine gönderen en yüce zâtın, en güzel ismiyle… Kardeşlerim! Şu dünyâ hayatı,...

Bu Gidiş Nereye?

BU GİDİŞ NEREYE? Esedullâh Saîd   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… İnsan, sahte rablerin, ilahların, tanrıların kulu değil. İnsan, hem Allah’ın, hem de başkalarının kulu da olamaz, onlara kullukta yapamaz. Kulluk için yaratılan, yalnızca kendisini yaratan...

Hangisi Doğru İslâm?

HANGİSİ DOĞRU İSLÂM? Esedullâh Saîd el-Muallim    … Tüm rasullerin tebliğ ettiği İslâm’ın sahibinin yüce ismiyle… Yaşı seksenine merdiven dayayan (ve hoca sıfatıyla!) bir programa katılan adamın ağzından şu sözler çıkıyordu: –“Ben bu yaşa kadar onca yer gezdim. Ara...

Teşride Bulunmak Allah’a Aittir

TEŞRİDE BULUNMAK ALLAH’A AİTTİR Esedullâh Saîd     Yaratan ve emredenin yüce ismiyle…  Zamane insanları dünya ve ahiret kendilerine zerre faydası olmayan nice şeyin içerisinde ömürlerini tüketiyorlar. Lüzumlu lüzumsuz demeden önlerine çıkan birçok bilgi...