aşure

Sahîh Âşûrâ Fıkhı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI  Abdullâh Saîd el-Müderris . . MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nu...

Hicâb & Mü’min Kadının Örtüsü

HİCÂB MÜ’MİN KADININ ÖRTÜSÜ Abdullâh Saîd el-Müderris     Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırı...

İslam’da ve Cahiliyede Şarkının Yeri

İSLAM’DA VE CAHİLİYEDE ŞARKININ YERİ Esedullâh Saîd   Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Şarkı Nedir? Sesi nazım veya nesir olarak yükseltmek ve uzatmak, makamlı veya makamsız tekrar ederek eğlendirmektir. İslam âlimleri, şarkıya değişik isimler vermişlerdir. Bazılar...

Müslüman Tüccara Nasihatler

MÜSLÜMAN TÜCCARA NASİHATLER Esedullâh Saîd  . . Mukaddime: Bismillahirrahmanirrahim. Uzun bir süredir ticaret ahlakına yönelik nasihat kabilinden bir şeyler hazırlamak istiyordum, nasip bu zamana imiş. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun. İnşaAllah. Evet, Müslüman tücca...

Telefon Kullanma Kılavuzu

TELEFON KULLANMA KILAVUZU Esedullâh Saîd  .. Başlarken: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Âdâb, Müslümanın uygulayacağı edeblerdir. Bir Müslüman, her yerde ve her zaman İslâm’ın âdâbına göre davranmalıdır. Âdâb konularını bizlere açıklamak için birçok kitap yazılmış ve de...

Sahîh Kurban Fıkhı

SAHÎH KURBAN FIKHI  Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

20 Soruda Delîlleriyle Oruç Fıkhı

20 SORUDA DELÎLLERİYLE ORUÇ FIKHI Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Dört Mezhebe Göre Oruç Fıkhı

DÖRT MEZHEBE GÖRE ORUÇ FIKHI Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırı...

İçki Haramdır

İÇKİ HARAMDIR Esedullâh Saîd   Seneler önceydi. Arkadaşlarla oturmuş sohbet ederken yaşı bizden büyük sakalları kırlaşmış bir ağabey başından geçen bir olayı anlattı. Olay bir alışveriş esnasında vuku bulmuş. Şöyle ki: Ağabey kavun almak için bir seyyar satıcının yanın...

Haramlar / Gıybet Etmek

HARAMLAR  GIYBET ETMEK Abdullâh Saîd el-Müderris     Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Haramlar / Allâh’a Şirk Koşmak

HARAMLAR ALLÂH’U TEÂLÂ’YA ŞİRK KOŞMAK Abdullâh Saîd el-Müderris     Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...

Haramlar (Büyük Günâhlar)

HARAMLAR Abdullâh Saîd el-Müderris       Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...