Sorularla Küfür Kavramı

KÜFÜR KAVRAMI Abdullâh Saîd el-Müderris     MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nu...

Sorularla Îmân Kavramı

ÎMÂN KAVRAMI Abdullâh Saîd el-Müderris     MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Yılbaşı Kutlamak

YILBAŞI KUTLAMAK Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Dînini bütün dînlere üstün kılan Allâh’a hamd olsun. Salat ve selâm bu hak dînin son Peygamberinin ve O’na ihsan ilkesince tâbi olan tüm haniflerin üzerine olsun. Allâh’u Teâlâ her ümmete...

Ancak Allah’tan İsteriz

ANCAK ALLAH’TAN İSTERİZ Esedulâh Saîd   Seneler önceydi. Bursa Yeşil Türbe’nin önünden geçiyorken, oraya ziyaret için gelmiş birisi beni İslâmi kisveyle görünce usulca yanıma sokuldu ve: “Af edersiniz bir şey sorabilirim miyim?” dedi. Ne soracağını bilmiyorum ama: “Buyur”...

İslâm Dîni’nin Aslı Ve O’nun Kâidesi Metni ve Tercümesi

İSLÂM DÎNİNİ ASLI VE ONUN KÂİDESİ METNİ VE TERCÜMESİ Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırı...

Beşerî Sistemlerle Yönetenlerin İşledikleri Küfürler

BEŞERÎ SİSTEMLERLE YÖNETENLERİN İŞLEDİKLERİ KÜFÜRLER  Abdullâh Saîd el-Müderris Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...

Kelime-i Tevhîdin Faziletleri

KELİME-İ TEVHÎD’İN FAZİLETLERİ Abdullâh Saîd el-Müderris   MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Tevhîd ve Kısımları

TEVHÎD VE KISIMLARI Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’u Teâlâ’nın ismiyle… Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse...

Nedir Bu Laiklik?

NEDİR BU LAİKLİK? Abdullah Saîd el-Müderris  Hayat nizamı kılmaları için kullarına Kur’ân’ı indiren, indirdiği her sözü hak ve âdelet olan, insânların ve cinlerin ve de tüm mahlukatın rabbinin yüce ismiyle… Kardeşlerim laik lobi her zamanki gibi iş başında. Buna dair bir ik...

Demokrasi

DEMOKRASİ Abdullah Saîd el-Müderris    İlk insân Âdem aleyhisselâm’dan kıyâmete kadar gelecek tüm beşeriyete adâleti emreden ve adâletin tesisi için de kitâblarını seçtiği güzide elçilerle kavimlerine gönderen en yüce zâtın, en güzel ismiyle… Kardeşlerim! Şu dünyâ hayatı,...

Teşride Bulunmak Allah’a Aittir

TEŞRİDE BULUNMAK ALLAH’A AİTTİR Esedullâh Saîd     Yaratan ve emredenin yüce ismiyle…  Zamane insanları dünya ve ahiret kendilerine zerre faydası olmayan nice şeyin içerisinde ömürlerini tüketiyorlar. Lüzumlu lüzumsuz demeden önlerine çıkan birçok bilgi...

بَابُ حَقِّ اللّٰهِ عَلَى العَبِيدِ Allâh’ın Kulları Üzerindeki Hakkı Bâbı (2. Bölüm)

KİTÂBU’T-TEVHÎD ŞERHİ Abdullâh Saîd el-Müderris بَابُ حَقِّ اللّٰهِ عَلَى العَبِيْدِ Allâh’ın Kulları Üzerindeki Hakkı Bâbı (2. Bölüm) Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle. Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz....