Müminler Ancak Kardeştir

MÜ’MİNLER ANCAK KARDEŞTİR  Abdullâh Saîd el-Müderris  Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse sapıttıramaz,...

Müslüman Tüccara Nasihatler

MÜSLÜMAN TÜCCARA NASİHATLER Esedullâh Saîd  . . Mukaddime: Bismillahirrahmanirrahim. Uzun bir süredir ticaret ahlakına yönelik nasihat kabilinden bir şeyler hazırlamak istiyordum, nasip bu zamana imiş. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun. İnşaAllah. Evet, Müslüman tücca...

Telefon Kullanma Kılavuzu

TELEFON KULLANMA KILAVUZU Esedullâh Saîd  .. Başlarken: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Âdâb, Müslümanın uygulayacağı edeblerdir. Bir Müslüman, her yerde ve her zaman İslâm’ın âdâbına göre davranmalıdır. Âdâb konularını bizlere açıklamak için birçok kitap yazılmış ve de...

Haşyet ve Muhabbet Dengesi

HAŞYET ve MUHABBET DENGESİ Esedullâh Saîd Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… İnsanlara sorsan çoğunlukla Allah’tan korkuyorlar! Lakin bu korku nasıl bir korku ise onları eyleme geçirmiyor! Dillerinde ‘korkuyoruz tabi!’ diyenler korktuklarından hi...

Sahîh Zikirler

SAHÎH ZİKİRLER Abdullâh Saîd el-Müderris . . Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimi-zin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz,...

Günlük Zikirler

 GÜNLÜK ZİKİRLER Abdullah Saîd el-Müderris          . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Günlük Zikirler / Allâhumme Salli Alâ Muhammed

 GÜNLÜK ZİKİRLER Allâhumme Salli Alâ Muhammed Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Günlük Zikirler / Estağfirullâhe Ve Etûbu İleyh

 GÜNLÜK ZİKİRLER Estağfirullâhe Ve Etûbu İleyh Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...

Günlük Zikirler / Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh

 GÜNLÜK ZİKİRLER Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh  Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’...

Günlük Zikirler / Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehu Lâ Şerike Leh

 GÜNLÜK ZİKİRLER Lâ İlâhe İllallâhu Vahdehu Lâ Şerike Leh, Lehü’l-Mülkü ve Lehu’l-Hamdu ve Huve Alâ Kulli Şeyin Kadîr Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret...

Günlük Zikirler / Subhânallâhi ve Bihamdihi, Subhânallâhi’l-Azîm

 GÜNLÜK ZİKİRLER Subhânallâhi ve Bihamdihi Subhânallâhi’l-Azîm Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...

Haramlar / Gıybet Etmek

HARAMLAR  GIYBET ETMEK Abdullâh Saîd el-Müderris     Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...