Tekbir, Tehlil, Tesbih ve Tahmid Zikirleri

TEKBİR, TEHLİL, TESBİH VE TAHMİD ZİKİRLERİ Muhammed el-Emin   Zikir, insânın Allâh’u Teâlâ’yı tâzim etmesi ve ona karşı övgüde bulunmasıdır. İnsânların Allâh’u Subhânehu ve Teâlâ’yı zikretmesi, onu anması, Allâh’u Teâlâ’nın kullar üzerinde olan bir hakkıdır. Şüphesiz Allâh’u...

Ref Risâlesi

REF RİSÂLESİ (Namazda Rükûa Giderken ve Rükûdan Doğrulurken Elleri Kaldırma Sünnetinin Beyânı) Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…  Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz....