Tâğûta muhâkeme olmaya fetvâ veren yahut bunu dînin aslından görmeyen bir âlim var mıdır?

TÂĞÛTA MUHÂKEMENİN HÜKMÜ HAKKINDA GETİRİLEN ŞÜPHELERE CEVÂBLAR Şüphe: Tâğûta muhâkeme olmaya fetvâ veren yahut bunu dînin aslından görmeyen bir âlim var mıdır? Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Getirilen bu şüphenin tafsilâtı şöyledir: “Ehli Sünne...