Tâğutlara muhâkeme olmanın kişiyi İslâm Dîni’nden çıkaran küfür olduğuna dair delîller nelerdir?

Soru: Tâğutlara muhâkeme olmanın kişiyi İslâm Dîni’nden çıkaran küfür olduğuna dair delîller nelerdir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  Kardeşim, Rabb Teâlâ’nın rahmeti üzerine olsun bil kil! Bu mes’ele zamanımız da ayakların kaydığı, gözleri...

Kur’ân-ı Kerîm’de hükmü belirtilmemiş bir mes’elede tâğûtlara muhâkeme olmak câiz midir?

Soru: Kur’ân-ı Kerîm’de hükmü belirtilmemiş bir mes’elede tâğûtlara muhâkeme olmak câiz midir? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  Kardeşim bilmelisin ki! Kur’ân ve Sünnet, bu dînin aslı ve esası olarak bilinmesi gerekli olan tüm dîni...

Himâye talebi dâru’l-harb’te tâğutlara muhâkeme olmanın cevazına delîl olabilir mi?

TÂĞÛTA MUHÂKEMENİN HÜKMÜ HAKKINDA GETİRİLEN ŞÜPHELERE CEVÂBLAR Şüphe: Himâye talebi dâru’l-harb’te tâğutlara muhâkeme olmanın cevazına delîl olabilir mi? Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Getirilen bu şüphenin tafsilâtı şöyledir: “Rasûlullâh sallallâhu aleyhi...
tağuta muhakeme

Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar (20-30. Sorular)

21. Soru: Himâye talebi Dâru’l-Harb’te tâğutlara muhâkeme olmanın cevazına delîl olabilir mi? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  Bu sorunun tafsilâtı şöyledir: “Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, Taif dönüşünde Mutim bin Adiyy’i...
tağuta muhakeme

Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar (10-20. Sorular)

11. Soru: Müslümanlar hâkim olamadığı için Allâh’ın kanunlarıyla hükmedecek bir mahkeme olmayan beldelerde yani Dâru’l-Harb’te tâğutlara muhâkeme olmak câiz midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Tâğutlardan hüküm istemek zaman veya...
tağuta muhakeme

Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar (1-10. Sorular)

TÂĞUTA MUHÂKEME OLMAYI İSTİYORLAR Abdullâh Saîd el-Müderris   HUTBETU’L-HÂCE: Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini...

Tâğûttan Hüküm İstemek

TÂĞÛTTAN HÜKÜM İSTEMEK  Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...