Tâğûta Muhâkeme Olmayı İstiyorlar

  TÂĞÛTA MUHÂKEME OLMAYI İSTİYORLAR Abdullâh Saîd el-Müderris Abdullâh Saîd Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, tâğûta muhâkeme olmanın Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine göre küfür olduğunu, bu konuda getirilen tüm şüphelere Kur’ân ve Sünnet naslarıyla...