“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat hala daha Allâh’tan başkasından yardım isteyen ve beşeri sistemleri benimseyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat hala daha Allâh’tan başkasından yardım isteyen ve beşeri sistemleri benimseyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bu kimse, kelime-i tevhîd ile neyi reddettiğini bilmediğinden içind...

Şirk Ehli

ŞİRK EHLi Esedullah Saîd Şirki yasaklayıp, Tevhidi emredenin ismiyle… Şirk ehli, Allah’a inandığını söylediği halde O’nunla birlikte başkalarında da ilahlık vasıflarını gören kişidir. Bu kişinin: “Ben başkalarında da ilahlık vasıfları görüyorum!” demesine gerek yoktur. O...

Putçu Sistemler ve Demokrasi

Putçu Sistemler ve Demokrasi Esedullâh Saîd … Tek yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle…  Tarih boyunca insanların kafalarından uydurdukları bütün dinlerin genel adı, batıl şirk dinidir. Hak din bir tanedir, ancak bâtıl dinler çoktur. Bâtıl dinler, insanlar tarafından...

Haramlar / Allâh’a Şirk Koşmak

HARAMLAR ALLÂH’U TEÂLÂ’YA ŞİRK KOŞMAK Abdullâh Saîd el-Müderris     Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...
NEVAKIDULiSLAM

Nevâkıdu’l-İslâm Şerhi (3. Bölüm)

 Metin:  اَلثَّانِي: مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطْ يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ الْشَّفَاعَةَ وَ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، كَفَرَ إِجْمَاعًا.  Tercüme:  İkincisi: Her kim, kendisiyle Allâh arasına aracılar koyar, onlara duâ eder, onlardan şefaat ister veya onlara...

En büyük günâh nedir?

Soru: En büyük günah nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh’ın rahmeti üzerine olsun, ey kardeşim!  Bilmelisin ki, kişiyi helâk eden günâhların en büyüğü ve en çirkini, Allâh Azze ve Celle’ye şirk koşmaktır. Şirk: Allâh Subhânehu ve Teâlâ’y...

Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı

 ALLAH’IN KULLARI ÜZERİNDEKİ HAKKI  Mustafa b. Sezgin   Değerli muvahhid kardeşlerim! Acaba hiç düşündük mü, Allah Subhânehu ve Teâlâ yarattığı kulların hakkına riayet edilmesini önemle emrederken, kendisinin haklarına riayet edilmesini emretmemiş midir? Veyahut ta biz,...
makale

İmanın Hakikati

İMANIN HAKİKATİ Mustafa b. Sezgin   Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Allah Subhânehu ve Teâlâ, insanları yaratırken ilâhî bir amaç için yaratmıştır. Bu amaç; kendisine iman edilmesi ve kulluk görevinin yerine getirilmesidir. Allah’u Teâlâ insanoğlunun bu amacı yerine...

Tevhid ve Tevhidin Kısımları

TEVHİD VE TEVHİDİN KISIMLARI Ebû Ubeyde Esedullah Said el-Muallim   Tevhid; Tevhid, Allah subhanehu ve teâlâ’nın kullarından istediği en büyük emir… Tevhid, yaratıcının kullarından istediği pak inanış, Allah subhanehu ve teâlâ’yı ibadetlerle birlemenin adı… Tevhid, Âlemlerin...

Ey Allah’ın Kulu

EY ALLAH’IN KULU  Mustafa b. Sezgin    Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Ey Allah’ın kulu! Öncelikle bu yazılanlar senin hem dünya hem de ahirette mutlu olman için Allah Subhanehu ve Teâlâ’yı tevhid  etme (bir kılma) ilkelerinden biri olan hâkimiyet ilkesi...

İçi Boşaltılan Kavramlar

 İÇİ BOŞALTILAN KAVRAMLAR  Abdurrezzak el-Muhâcir   Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya âittir. Salat ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’ in, âlinin, ashâbının ve tüm müslümanların üzerine olsun. Yaşamakta olduğumuz...

“Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Sorulan bu sorunun cevâbı burada anlatılamayacak kadar geniştir. Ancak soruya cevâb vermek asıl olduğundan, “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları kısaca...
12