Sigaranın hükmü nedir?

Soru: Sigaranın hükmü nedir? Cevap: Bismillahirrahmanirrahim. Sigara haramdır. Bu günde dünyanın çeşitli yerlerinde de sigarının haramlığından bahsedilmektedir. Rabbimiz bizlere temiz şeyleri helal, habis şeyleri ise haram kılmıştır. Faydalı olan şeyler temiz şeylerdir ki, bunlar...

Sigara Belâsı

SİGARA BELÂSI Ebû Ubeyde el-Muallim   Giriş: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...