Sahâbe Hakkındaki Akîdemiz

SAHÂBE HAKKINDAKİ AKÎDEMİZ  Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in inanç esaslarından bir tanesi de, Ashâb’ı Kirâm’ı hayırla yâd etmek, onlara tan etmemek, hata ve kusurlarını araştırmadan hesablarını Allâh’u Teâlâ’y...