Sahâbe Hakkındaki Akîdemiz

SAHÂBE HAKKINDAKİ AKÎDEMİZ  Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in inanç esaslarından bir tanesi de, Ashâb’ı Kirâm’ı hayırla yâd etmek, onlara tan etmemek, hata ve kusurlarını araştırmadan hesablarını Allâh’u Teâlâ’y...

Selmân-ı Fârisi

SELMÂN-I FÂRİSİ  Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Doğumu: Selman radıyallâhu anh’ın doğum yeri hakkında farklı rivâyetler bulunmaktadır. Bu rivâyetlerden birinde doğum yeri İran’a bağlı olan İsfahan’ın Cayy kasabasıdır. Bir başka...

Bilâl bin Rebâh

BİLÂL BİN REBÂH Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Doğumu: Bilâl radıyallâhu anh’ın İslâm dinîne girmeden önceki hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Bir rivâyete göre Mekke’de bulunan, diğer bir nakilde ise Arabistan’ın...