Kurtuluş Reçetesi

KURTULUŞ REÇETESİ (İlim, Îmân, Sâlih Amel, Devet ve Sabır)  Abdullâh Saîd el-Müderris    Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amelleri...

İmtihanda Sabır

İMTİHANDA SABIR Esedullâh Saîd   Bil ki ey nefs! Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Elbet zorluk anı sabrın anıdır. O sabır ki, başı acıdır, sonu ise tattı. İnsan, imtihan dünyasında her gün ve her an sınanır. İmtihanın soruları her gün ve her an değişir. Ama kul...

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin özellikleri nelerdir?

Soru: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin özellikleri nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Fırka-ı Nâciye (kurtuluş ehli) olan Ehl-i Sünnet’in bu kitâbın hacmini aşan birçok özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerinden bazıları kısaca şöyledir:...

Sabrı Kuşanmak

SABRI KUŞANMAK M.Furkân Saîd   Yaşamın ve ölümün fitnesinden sana sığınan bu kul, Senin adın ile başlıyor… Bu hayat, elem, keder, sıkıntı, zahmet ve meşakkat mahallidir. Mümine zindan, kâfir için ise cennettir. Zira mü’minler bu dünya hayatından bu fâniyattan sonra ölümün dah...