“Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Sorulan bu sorunun cevâbı burada anlatılamayacak kadar geniştir. Ancak soruya cevâb vermek asıl olduğundan, “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları kısaca...