Îmânın Altı Şartı

ÎMÂNIN ALTI ŞARTI Abdullâh Saîd el-Müderris     HUTBETU’L-HÂCE Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse...