Tevhîde Giriş

TEVHÎDE GİRİŞ Esedullâh Saîd Esedullâh Saîd el-Muallim Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, tevhidi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine göre Kur’ân ve Sünnet nasslarıyla sade ve anlaşılır bir uslubla açıklamaktadır.