Îmânın Şartları

  ÎMÂNIN ŞARTLARI Abdullâh Saîd el-Müderris Abdullâh Saîd el-Müderris Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine göre îmânın şartlarını Kur’ân ve Sünnet naslarıyla ve de Ehl-i Sünnet âlimlerinin kavilleri...