Beklenen Doğum

BEKLENEN DOĞUM Esedullâh Saîd el-Muallim     Rasullerini gönderen Allah’ın ismiyle… Uzun süren bir zulumât… Nuru bekleyen insanlık… Ve “ol” emriyle “âlemlere rahmet” dünyaya teşrif ediyor. Tarih: Miladi 571, Rebiullevvelin 12’si. Uzun süren bir cahiliye… Bir fetre...