Peygamberimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e söven ya da onunla alay eden kimsenin hükmü nedir?

Soru: Peygamberimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e söven ya da onunla alay eden kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Peygamberimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e sövmek, ona çirkin şeyler isnâd etmek ve onunla alay...

Rasûlullâh’a (s.a.v.) Eziyetin Hükmü

RASÛLULLÂH’A (S.A.V.) EZİYETİN HÜKMÜ Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na...