Rasûlullâh’a (s.a.v.) Eziyetin Hükmü

RASÛLULLÂH’A (S.A.V.) EZİYETİN HÜKMÜ Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na...