Orucun sahîh (geçerli) olmasının şartları nelerdir?

Soru: Orucun sahîh (geçerli) olmasının şartları nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Orucun sahîh olmasının şartları beştir. Bunlar: 1. Müslüman olmak, 2. Akıllı olmak, 3. Hayız ve nifastan gün boyu uzak olmak, 4. Farz olan oruca hergün için...

Dört Mezhebe Göre Oruç Fıkhı

DÖRT MEZHEBE GÖRE ORUÇ FIKHI Abdullâh Saîd el-Müderris   Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırı...