Oruç tutmaktan aciz kimselerin ne yapması gereklidir?

Soru: Oruç tutmaktan aciz kimselerin ne yapması gereklidir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Oruç tutmaktan aciz kimselerin ve iyileşmesi umulmayan hastaların ise fidye vermesi farzdır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: “Oruca gücü...