Âşûrâ günü hangi gündür?

Soru: Âşûrâ günü hangi gündür? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Âşûrâ günü, ümmetin cumhurunun üzerinde olduğu görüşe göre, Muharrrem ayının onuncu günüdür. Nitekim İmâm Nevevî rahîmehullâh, bu hususta şöyle demiştir: “Selef ve halefin âlimlerind...
aşure

Sahîh Âşûrâ Fıkhı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI  Abdullâh Saîd el-Müderris . . MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nu...

Şer’î özürler sebebiyle Ramazan orucundan eksiği olan bir kimse, Şevval ayının 6 gün olan orucunu tutabilir mi?

Soru: Şer’î özürler sebebiyle Ramazan orucundan eksiği olan bir kimse, Şevval ayının 6 gün olan orucunu tutabilir mi?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kullara öncelikli gerekli olan Allâhu Teâlâ’nın farz kıldığı amelleri eksiksiz olarak yerine...

Şevvâl ayı orucunu terk eden bir kimse günâhkar olur mu?

Soru: Şevvâl ayı orucunu terk eden bir kimse günâhkar olur mu? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Şevvâl ayının altı gün olan orucu sünnet olan bir oruçtur. Bu sebeble onu tembellik gibi sebeblerle terk etmek kişiyi günâhkar kılmaz. Ancak bu sünnetti...

Şevvâl ayının 6 gün olan orucunu ara vermeden peş-peşe tutmak şart mıdır?

Soru: Şevvâl ayının 6 gün olan orucunu ara vermeden peş-peşe tutmak şart mıdır?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Şevvâl ayının altı gün olan orucunu ara vermeden peş-peşe tutmak şart değildir. Kişi peş-peşe tutabildiği gibi aralıklarla da bu orucu...

Bir kimse, Şevvâl ayında tutulan 6 günlük orucu, oruç tutulması -Pazartesi ve Perşembe günleri gibi- müstahab olan günlerde tutsa alacak olduğu ecir artar mı?

Soru: Bir kimse, Şevvâl ayında tutulan 6 günlük orucu, oruç tutulması -Pazartesi ve Perşembe günleri gibi- müstahab olan günlerde tutsa alacak olduğu ecir artar mı?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bir kimse, Şevvâl ayında tutulan 6 günlük orucu, oruç...

Farz olan oruca her gün için fecirden önce niyet etmeyen kimsenin orucunun sahih sayılmamasının delîli nedir?

Soru: Farz olan oruca her gün için fecirden önce niyet etmeyen kimsenin orucunun sahih sayılmamasının delîli nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Farz olan oruca her gün için fecirden önce niyet etmenin delîli sahîh sünnettir. N...

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Soru: Orucu bozan şeyler nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  Orucu bozan şeyler altıdır. Bunlar: 1. Kasten yeyip içmek, 2. Kasten cinsel ilişkide bulunmak, 3. Kasten meninin çıkarılması, 4. Kasten kusmak, 5. Vücut boşluğundan bir şey girmesi,...

Kusmak kasıt ile gerçekleşmediğinde orucu bozar mı?

Soru: Kusmak kasıt ile gerçekleşmediğinde orucu bozar mı? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kusmak, eğer kişinin kendi iradesiyle gerçekleşmiş ise ister az ister çok olsun orucu bozar. Kişinin kendi iradesiyle gerçekleşmediğinde ise ister az ister çok...

Unutarak cinsel ilişkiye giren kimsenin orucu bozulur mu?

Soru: Unutarak cinsel ilişkiye giren kimsenin orucu bozulur mu? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kasten cinsi ilişkide bulunmak, icmâ ile orucu bozan şeylerdendir. Unutarak cinsel ilişkide ise orucu bozmaz. Nitekim: “Ebû Hureyre radıyallâhu anhta...

Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli nedir?

Soru: Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kadının hayız ve nifâs hallerinde oruç tutmamasının delîli sahih Sünnet’tir. Nitekim: “Muâze’den rivâyet olunduğuna göre, o, şöyle demişt...

Hayızlı kadın oruç tutabilir mi?

Soru: Hayızlı kadın oruç tutabilir mi? Bu konu hakkında bir ihtilaf var mıdır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh sana rahmet etsin bilmelisin ki! Halk arasında adet/ay hali diye bilinen hayız, Allâh’u Teâlâ’nın Âdem kızlarına yazdığı bir ezadır....
12