Secdeye giderken önce dizlerimizi mi yoksa ellerimizi mi yere koymalıyız?

Soru: Secdeye giderken önce dizlerimizi mi yoksa ellerimizi mi yere koymalıyız? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. -Bu konu hakkında varit olan iki görüşten bizim ittibâ ettiğimiz görüşe göre,- Secdeye giderken önce ellerin sonra da dizlerin yere...