İmâm Ebû Hanîfe

İMÂM EBÛ HANÎFE Mustafa bin Sezgin     Mukaddime: Rahman ve Rahim olan Allâh’ın ismi ile… Hamd,-âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete...