Ameller Niyetlere Göredir

HADÎS ŞERHİ AMELLER NİYETLERE GÖREDİR Abdullah Saîd el-Müderris . Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun...