İkâmet halinde namazları cem ederek kılmak câiz midir?

Soru: İkâmet halinde namazları cem ederek kılmak câiz midir? Sorunun tam metni: Bazı kimselerden namazlarını yolcu olmadıkları ve herhangi bir zorluk içinde de bulunmadıkları halde cem ettiklerini görüyoruz. Sorduğumuz zaman “hadîs var” diyorlar. Böyle yapmaları câiz midir...