Tevhîd Ehli

TEVHÎD EHLİ Esedullâh Saîd   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Tevhîd ehli, sadece Allah’a teslim olan kişidir. Onun boyun eğme ve zilleti sadece ve sadece Âlemlerin Rabbinedir. O yaratılmışlar karşında izzetli olup, onlara boyun eğmez. Ehli küfür, küfür projeleriyle...