Âlimler mutlak olarak delîl midirler?

Soru: Âlimler mutlak olarak delîl midirler? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bu sorunun cevâbının istenilen faydayı sağlaması için öncelikle mutlak ve delîl kelimelerinin açıklanması gereklidir. -Soru itibariyle- Mutlak: Hiçbir şeye bağlı olmaya...