Arapça Dersleri – 4 (Müteallak, zarfı müstekar ve zarfı lağv)

ARAPÇA DERSLERİ -Müteallak, Zarfı Müstekar ve Zarfı Lağv-   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle. Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç...