Kimlerin kestiği hayvan helal olur?

Soru: Kimlerin kestiği hayvan helal olur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Allâh’ın rahmeti üzerine olsun, bil ki! Müslüman ve Ehl-i Kitâb dışındaki herhangi bir dîn mensubunun kestiği hayvan, besmele ile dâhi kesilmiş olsa, helâl değildir. Bu hüküm,...

Sabrı Kuşanmak

SABRI KUŞANMAK M.Furkân Saîd   Yaşamın ve ölümün fitnesinden sana sığınan bu kul, Senin adın ile başlıyor… Bu hayat, elem, keder, sıkıntı, zahmet ve meşakkat mahallidir. Mümine zindan, kâfir için ise cennettir. Zira mü’minler bu dünya hayatından bu fâniyattan sonra ölümün dah...

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Öncelikle tağut kavramından neyin kastedildiği önemlidir. Bundan kastedilen Allâh’ın dışında kendisine tapınılan beşeri sistemler...

“Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir?  Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Lâ İlâhe İllallâh kelime-i tevhîdinin mânâsı: “Allâh’tan başka ibâdet edilmeyi hak eden hiçbir ilâh yoktur” demektir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın varlığını,...

Düşündüren Sorular

DÜŞÜNDÜREN SORULAR Ebû Ubeyde Esedullâh Saîd el-Muallim       Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Sorular önemlidir. Sorular arkasında cevapları saklar. Ne, neden, kim, kime… Sorularını sorabilirsek gönüllerimize, dile gelir kelimeler, anlamlar koşturur, gönü...

Göz Zinâsı

GÖZ ZİNÂSI Alî Yolcu   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle, O’ndan yardım ve başarı dileyerek…  İnsânların yaptığı günâhları tevbe vesilesiyle affedip onlara nebîleri aracılıyla doğru yolu gösteren âlemlerin Rabbine hamd olsun. Salât ve selâm insânların en şereflisi...

Televizyon Belası

TELEVİZYON BELASI Osman et-Talib . Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Televizyon sözcüğü, Yunanca “uzak” anlamındaki “tele” ve Latince “gör” anlamındaki “visio”sözcüklerinden, 20.yüzyıl başlarında türetilmiş ve “uzaktan görmek” anlamına gelir. Televizyonun...

Allâh’ın Razı Olduğu Üç Şey

ALLÂH’IN RAZI OLDUĞU ÜÇ ŞEY  Ebû Abdulmelik   ‘Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adı ile…’ Rabb olarak Allâh’tan razı olmuş muvahhid mü’minlerin yegâne Rabbleri olan Allâh’ı razı etmek için O’nun emrettiği gibi iman edip gereğince salih amel işlemeleri gerekir.  Gerek...

Daha Nereye Kadar?

DAHA NEREYE KADAR? Abdullâh Saîd el-Müderris Üzerimize vâcib olanın zikrinden sonra… Müslümanlara, Müslümanım diyenlere yapılan işkenceler, baskılar ve yıldırma operasyonları daha nereye kadar sürecek? İslâmı seçtikleri için daha kaç kişi canından ve malından olacak? Kaç çocuk...