Müslümanı kasten ve haksız yere öldürmenin hükmü nedir?

Soru: Müslümanı kasten ve haksız yere öldürmenin hükmü nedir? (Sorunun metni şöyledir: Müslümanı kasten haksız yere öldürmek küfür, diyenler var. Çünkü Allâh’u Teâlâ bu fiili işleyenleri ebedî ateşe atacağını buyuruyor. Bunu açıklar mısınız?) Cevâb: ve hüküm, Allâh Subhânehu ve...