Haşyet ve Muhabbet Dengesi

HAŞYET ve MUHABBET DENGESİ Esedullâh Saîd Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… İnsanlara sorsan çoğunlukla Allah’tan korkuyorlar! Lakin bu korku nasıl bir korku ise onları eyleme geçirmiyor! Dillerinde ‘korkuyoruz tabi!’ diyenler korktuklarından hi...

Kelime-i Tevhîd’in Şartları

KELİME-İ TEVHÎD’İN ŞARTLARI Abdullâh Saîd el-Müderris   MUKADDİME: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O...

Aşk Mefhûmu

AŞK MEFHÛMU Osman et-Talib   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’u Teâlâ’nın ismiyle. Aşk, güncel hayatta sıklıkla karşımıza çıkan, insanlar arasında sıklıkla kullanılan ve “ilahi aşk”, “Allâh aşkına”, “aşka ermek”, “aşk ile...

İlim, Hizmet, ve Muhabbet

İLİM, HİZMET VE MUHABBET Ebû Ubeyde el-Muallim   Yeri bizler için döşek, göğü de yine bizler için kubbe yapanın ismiyle… Göklerde ve yerde her ne varsa hepsinin sahibine sığınarak…  Yeryüzündekileri bizler için, bizi de kendisine kulluk için yaratan yüce yaratıcımızın rızası...