Müslüman bir kimse kâfir akrabasına mirasçı olabilir mi?

Soru: Müslüman bir kimse kâfir akrabasına mirasçı olabilir mi? Cevâb: ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Helâli arayan güzel kardeşim! Allâh Azze ve Celle sana daim helâlden nasib etsin. Ümmetin imâmları kâfirin Müslümana mirasçı olamayacağında icmâ ettikleri halde,...