İfâde Sanatı

İFÂDE SANATI Muhammed Şahan   Tüm mülkün sahibi ve kâinattaki tek hükümdâr olan Allâh’ın ismiyle… Canlıların hemen hemen hepsi kendilerini ifâde etmeye ihtiyaç duyarlar. İnsanlar hatta hayvanlar bile kendilerine özgü birtakım sesler çıkartarak iletişim kurmaya ve kendilerini...