Mevlid Kandili

MEVLİD KANDİLİ Abdurrezzâk el-Muhâcir   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla… Dînini kemâle erdiren Allâh Subhâhu ve Têâlâ’ya hamd olsun. Salat ve selâm bu hak dîni bizlere tebliğ ve tebyin eden Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemin, âlinin, ashâbının ve hak davada...