Meleklere Îmân Etmek

MELEKLERE ÎMÂN ETMEK  Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...

Îmânın Altı Şartı

ÎMÂNIN ALTI ŞARTI Abdullâh Saîd el-Müderris     HUTBETU’L-HÂCE Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse...

Îmânın Şartları

  ÎMÂNIN ŞARTLARI Abdullâh Saîd el-Müderris Abdullâh Saîd el-Müderris Hocamızın kaleminden çıkan bu değerli kitâb, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesine göre îmânın şartlarını Kur’ân ve Sünnet naslarıyla ve de Ehl-i Sünnet âlimlerinin kavilleri...