“Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir?  Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Lâ İlâhe İllallâh kelime-i tevhîdinin mânâsı: “Allâh’tan başka ibâdet edilmeyi hak eden hiçbir ilâh yoktur” demektir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın varlığını,...