“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhidinin ne manaya geldiğini bilmeyen bir kimse bu kelimeyi günde yüzbin defa da zikrets...