İlâh kelimesinin mânâsı ve hakîkati nedir?

Soru: İlâh kelimesinin mânâsı ve hakîkati nedir? Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. İlâh kelimesinin kökü konusunda -ezhâr olan- iki görüş vardır. Birinci görüşe göre: İlâh kelimesi aslen “ibâdet etmek” anlamına gelen “يَأله-ألَه elehe-ye’lehu”den gelir. Bun...