“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat hala daha Allâh’tan başkasından yardım isteyen ve beşeri sistemleri benimseyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat hala daha Allâh’tan başkasından yardım isteyen ve beşeri sistemleri benimseyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bu kimse, kelime-i tevhîd ile neyi reddettiğini bilmediğinden içind...

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez diyenlerin sözleri doğru mudur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. “Lâ İlâhe İllâllah” diyen bir kimse tekfîr edilemez sözü doğru değildir. Çünkü her kim, İslâm’ından sonra ona aykırı bir şeyin...
makale

İmanın Hakikati

İMANIN HAKİKATİ Mustafa b. Sezgin   Yaratan, yaşatan ve yönetenin ismiyle… Allah Subhânehu ve Teâlâ, insanları yaratırken ilâhî bir amaç için yaratmıştır. Bu amaç; kendisine iman edilmesi ve kulluk görevinin yerine getirilmesidir. Allah’u Teâlâ insanoğlunun bu amacı yerine...

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Öncelikle tağut kavramından neyin kastedildiği önemlidir. Bundan kastedilen Allâh’ın dışında kendisine tapınılan beşeri sistemler...

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat tâğutları reddetmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Öncelikle tağut kavramından neyin kastedildiği önemlidir. Bundan kastedilen Allâh’ın dışında kendisine tapınılan beşeri sistemler...

“Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” diyen fakat bu kelimenin mânâsını bilmeyen bir kimsenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhidinin ne manaya geldiğini bilmeyen bir kimse bu kelimeyi günde yüzbin defa da zikrets...

“Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları nelerdir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Sorulan bu sorunun cevâbı burada anlatılamayacak kadar geniştir. Ancak soruya cevâb vermek asıl olduğundan, “Lâ İlâhe İllâllah”ın rükünleri ve şartları kısaca...

“Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir?

Soru: “Lâ İlâhe İllâllah” kelime-i tevhîdinin mânâsı nedir?  Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Lâ İlâhe İllallâh kelime-i tevhîdinin mânâsı: “Allâh’tan başka ibâdet edilmeyi hak eden hiçbir ilâh yoktur” demektir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın varlığını,...

Tevhîdin İnşası

TEVHÎDİN İNŞASI Ebû Ubeyde el-Muallim   TEVHİD BİLİNCİNİN İNŞASI Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kims...