Kurban kesmenin hükmü nedir?

Soru: Kurban kesmenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban kesmenin hükmü, sünnet-i müekkede’dir. Nitekim Ummu Seleme radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre Nebî sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce hil...