Kurban kesmenin hükmü nedir?

Soru: Kurban kesmenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban kesmenin hükmü, sünnet-i müekkede’dir. Nitekim Ummu Seleme radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre Nebî sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce hil...

Sahîh Kurban Fıkhı

SAHÎH KURBAN FIKHI  Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...