Kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır?

Soru: Kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban etinin “tasadduk ettik” denecek miktarının dağıtılması gereklidir. Nitekim Abbdullâh bin Vâkıd radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâ...

Sahîh Kurban Fıkhı

SAHÎH KURBAN FIKHI  Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...