Hangi hayvanlardan kurban olur?

Soru: Hangi hayvanlardan kurban olur? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban edilecek hayvanın dînen belirlenen hayvanlardan olması şarttır. Bu hayvanlar: Deve, sığır ve koyun cinsinden olan hayvanlardır. Erkek veya dişi olmaları arasında fark yoktur....

Borç alarak kurban kesmek caiz midir?

Soru: Borç alarak kurban kesmek caiz midir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Evet, borç alarak kurban kesmek caizdir. Buna muhalif herhangi bir şey bilmiyoruz. Ancak borcun faiz odaklı çalışan kuruluşlardan ya da kişilerden alınmaması şarttır. Zîrâ...

Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmesi yeterli midir?

Soru: Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmiş olması yeterli midir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmesi yeterlidir. Nitekim Ebû Eyyûb radîyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, o, söyle demiştir:  “İnsanlar Nebî...

Cinsine göre bir kurbana kaç kişi ortak olabilir?

Soru: Bir kurbana kaç kişi ortak olabilir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban ancak deve, sığır ve koyun cinsinden kesilir. Ortak olarak deve ve sığır keseceklerin katılım sayısı en çok yedidir. Nitekim Câbir bin Abdullâh radîyallâhu anh’da...

Kurban olarak kesilecek hayvanların yaşlarının kaç olması gerekir?

Soru: Kurban olarak kesilecek hayvanların yaşlarının kaç olması gerekir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban edilecek hayvanın dînen belirlenen yaşa ulaşmış olması şarttır. Bu sebeble devenin beş yaşını, sığırın iki yaşını koyunun ve keçinin de bir...

Kurban olmaya mani olan kusurlar nelerdir?

Soru: Kurban olmaya mani olan kusurlar nelerdir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban olmaya mani olan kusurlar topallık, körlük, hastalık ve zayıflık olmak üzere dört tanedir. Nitekim Berâ bin Âzib radîyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, o...

Kurban ile alay etmenin, onu katliam gibi sözlerle ifâde etmenin hükmü nedir?

Soru: Kurban ile alay etmenin, onu katliam gibi sözlerle ifâde etmenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Öncelikle bilinmsei gereklidir ki, kurban kesmenin meşrûiyeti Kitâb, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Nitekim Allâh Subhânehu ve Teâl...

Kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır?

Soru: Kurban etinin kaçta kaçı dağıtılır? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban etinin “tasadduk ettik” denecek miktarının dağıtılması gereklidir. Nitekim Abbdullâh bin Vâkıd radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâ...

Kurban kesmenin hükmü nedir?

Soru: Kurban kesmenin hükmü nedir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Kurban kesmenin hükmü, sünnet-i müekkede’dir. Nitekim Ummu Seleme radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre Nebî sallallâhu ve sellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce hil...

Sahîh Kurban Fıkhı

SAHÎH KURBAN FIKHI  Abdullâh Saîd el-Müderris   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete...