Kur’ân-ı Kerîm’de hükmü belirtilmemiş bir mes’elede tâğûtlara muhâkeme olmak câiz midir?

Soru: Kur’ân-ı Kerîm’de hükmü belirtilmemiş bir mes’elede tâğûtlara muhâkeme olmak câiz midir? Cevâb:  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.  Kardeşim bilmelisin ki! Kur’ân ve Sünnet, bu dînin aslı ve esası olarak bilinmesi gerekli olan tüm dîni...