Kur’ân Nasıl Bir Kitap?

KUR’ÂN NASIL BİR KİTAP? Esedullâh Saîd   Kur’ân; Âlemlerin Rabbi tarafından seçilmiş son elçisi Hazreti Muhammed aleyhisselam’a 23 senede peyderpey indirilen, nesilden nesile tevatüren gelen kitap… Kur’ân; kelimelerin seçilişi, cümlelerinin kuruluşu, ayetlerinin tertib...